21IF

21IF

Použití jak směrových modulů typu 3-up, 4-up, tak rohových modulů typu 6-up umožňuje konfigurovat světelnou rampu libovolným způsobem (v rámci nabízeného sortimentu)

 Světla pro zadržení (Takedown) a boční světelné aleje (Alley Light) dostupné jak v LED, tak halogenové technologii 

 Možnost doplnění funkce světelné vlny. 

 Funkce programování párů modulů pro svícení různými barvami. 

 Lze doinstalovat LED STOP/TURN/TAIL – světla pro zastavení/směrovky/světla pro couvání.

 Světla pro zastavení a boční světelné aleje s možností záblesků (vyžadován přerušovač 940)

 Ztlumení světelné rampy (snížení intenzity světla) podle denní doby 

 Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 

 Horní kryt standardně transparentní

 Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie