Alco-Sensor IV CM

Alco-Sensor IV CM

Profesionální, příruční důkazní přístroj používaný policií, ozbrojenými složkami, bezpečnostními agenturami, zaměstnavateli, záchytnými stanicemi, zdravotnickými zařízeními (alkoholické léčebny) atd. Firma TCM TransCom Group s.r.o. zajišťuje veškerý servis a opravy pro tento typ Alco-Sensoru.

Záruka:
Záruční pakety
- záruka základní 24 měsíců
- záruka rozšířená 36 měsíců

Obsah jedné soupravy:

 • Alco-Sensor IV CM
 • Kufříkové balení (Pelikán Case®)
 • 25 jednorázových náustků
 • 9V baterie
 • Návod na obsluhu

Paměť:
Od 0 - 65 656 čísel testů, kde se posledních 1005 testů uloží jako plných protokolu (originálu) s možností tisku, kteréhokoli testu.

Technický servis:
Servis přístroje je potřeba provádět co 6 měsíců, kdy se provede kontrola stavu technické regulace a následně kalibrace přístroje.

Spolupráce s PC:
K spolupráci s PC musíme použít kabel k propojení mezi Alco-Sensorem IV CM a PC a dále použít jednu z verzí programu Konsola. V případě připojení tiskáren DP nebo AP s přístrojem, postačí k tomuto kabelu použít redukci k propojení s PC.

Spolupráce s tiskárnami:
Alco-Sensor IV CM spolupracuje :
- s tiskárnou jehličkovou DP1012
- s tiskárnou termickou AP860

Typ měření automatický - důkazový
manuální - pro osoby, které nejsou schopny vdechnout požadované množství vzduchu,jsou v bezvědomí, nebo pro osoby které odmítají měření
Jednotky Promile (příp. mg/l)
Rozsah měření 0,00 - 4,00 ‰ (0,00 - 2,00 mg/l )
Napájení Baterie nebo akumulátor 9V (např. Energizer) - do 400 testů na jednu baterii
Paměť Bez paměti
Balení Kufříkové balení, vodotěsné, nárazu odolné, vyrobeno z materiálu ABS
Náustek Jednorázový hygienický
Zásada analýzy Zkouška spočívá v elektrochemické oxidaci alkoholu obsaženého ve vydechovaném vzduchu, k níž dochází na sledovaném potenciálu elektrody.
Čidlo Měřící čidlo
Velikost 140 x 80 x 38
Váha     350g

Teplota od -5 °C do 40 °C (tep.přístroje)
Podmínky práce Tlak 435 do 735 mm rtuťového sloupce
Vlhkost od 0 % do 100 %
Teplota -15 °C do 60 °C
Podmínky skladování Tlak 600 do 1300 hPa
Vlhkost od 10 % do 95 %

Zabezpečení:    Podmínky skladování: Teplota -15 °C do 60 °C
                                   Tlak 600 do 1300 hPa
                                   Vlhkost od 10 % do 95 %   

 • upozornění na nízkou kapacitu baterie
 • zabudovaný senzor proti rušení elektromagnetických vln , mající vliv na výsledky provedené dechové zkoušky RFI
 • uživatelé nemají možnost ovlivňovat funkci přístroje
 • automatické uvolnění náustku po provedené zkoušce a omezení kontaktu obsluhující osoby s náustkem z hygienických důvodů

Vlastnosti:

 • jednoduchá obsluha
 • ve stavu připravenosti 24 hodin denně
 • Možnost provedení jednotlivých testu v krátkém sledu po sobě
 • nízká poruchovost
 • reaguje na primární a sekundární alifatické alkoholy, naproti tomu nereaguje na aceton a jiné látky, které se mohou vyskytovat ve vydechovaném vzduchu
Fotografie
img_9173sm-1450261600.jpg
img_9182sm-1450261601.jpg