CODE3 Defender

CODE3 Defender

Výška rampy nepřekračuje 6 cm!

 Aerodynamický tvar zajišťuje nižší spotřebu paliva a větší jízdní komfort

 Modulová konfigurace umožňuje nepřetržitý provoz světelné rampy. Případná výměna modulu je velmi rychlá a nevyžaduje demontáž celé rampy z vozidla.

 Patentované moduly technologie TriCore svítí dvakrát intenzívněji než jiné aktuálně dostupné moduly.

 Moduly technologie TriCore neoslňují u krátkých vzdáleností a při větších vzdálenostech se světelný efekt jeví mohutnější.

 Vynikající kvalita světla, viditelného na vzdálenost více než 3 km. Výrazné zvýšení bezpečnosti v podmínkách s omezenou viditelností.  

 Možnost doplnění funkce světelné vlny. 

 Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie.

Vlastnosti

Výrazné zvýšení bezpečnosti v podmínkách s omezenou viditelností  

Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 

Změna typu svícení, světla pro nasvícení pracovního místa apod. po stisknutí jednoho tlačítka na oblužném panelu výstražné sirény.

Funkce Corner Cruise – tlumené podsvícení rohových modulů.

Boční světelné aleje nebo světla pro zastavení s možností nepřerušovaného nebo zábleskového svícení. 

Libovolné konfigurace světelné rampy (v rámci nabízeného sortimentu).

Funkce ztlumení intenzity svícení.

Variantní použití fotobuňky pro automatické ztlumení intenzity světla podle denní doby. 

Lze doinstalovat LED STOP/TURN/TAIL – světla pro zastavení/směrovky/světla pro couvání.

3 nebo 6diodové moduly TriCore!!!