MasterCom B

MasterCom B
  • Přepínače pro obsluhu doplňkových funkcí: tříúrovňový progresívní přepínač, až 6 
  • pomocných přepínačů k ovládání doplňkových funkcí.
  • Instant On – rychlé zapnutí, siréna se aktivuje při stisku libovolného tlačítka na ovládacím 
  • panelu nebo po zapnutí mikrofonu.
  • InterClear – změna tónu sirény na několik sekund s následným návratem k předchozímu tónu.
  • Park Kill – automatické vypínání sirény a světelné rampy po zastavení vozidla. Opětovné 
  • zapnutí sirény po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím 
  • klaksonu.