Microcom 2

Microcom 2
  • Horn Ring Transfer – umožňuje měnit modulaci sirény a aktivaci světelné rampy z klaksonu.
  • Park Kill – automatické vypínání sirény a světelné rampy po zastavení vozidla. Opětovné zapnutí sirény po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím klaksonu.
  • Spolupráce se zesilovačem XTRAMPC2 – při paralelním zapojení reproduktorů lze dosáhnout výkonu 2 × 200 W připojením ke 4 reproduktorům s možností kombinace dvou výstražných zvuků současně.
  • Spolupracuje s nízkotónovým zesilovačem LFAMP. Spojení základního zvukového zesilovače s doplňkovým nízkým, vibrujícím tónem, umožňujícím výstražný zvuk vnímat fyzicky (viz LFAMP v záložce Zesilovače).