Scorpion

Scorpion
  • Horn Ring Transfer – umožňuje měnit modulaci sirény pomoci klaksonu. 
  • Park Kill – automatické vypínání sirény a světelné rampy po zastavení vozidla. Opětovné zapnutí sirény po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím klaksonu.