Solex Multicolor

Solex Multicolor

Solex Multicolor

  •  Dva světelné signály (dvě barvy) v rámci jednoho modulu – bez kompromisů pro intenzitu světla
  •  Modrý, červený a oranžový modul v kombinaci s bílým přecházejí do souvislé řady světel pro zastavení (nasvícení místa zásahu) v celé délce rampy a zajistí tak intenzívní nasvícení
  •  Moduly modrý, červený, bílý v kombinaci s oranžovým se mění na světelnou vlnu oranžové barvy na celé délce. Integrovaný výstražný panel a světelná vlna v oranžové barvě v jednom. 
  •  Aerodynamický tvar zajišťuje nižší spotřebu paliva a větší jízdní komfort – menší hluk během jízdy při vyšších rychlostech
  •  Modulová konfigurace umožňuje nepřetržitý provoz světelné rampy. Případná výměna modulu je velmi rychlá a nevyžaduje demontáž celé rampy z vozidla
  •  Centrální systém napájení
  •  Patentované moduly této technologie svítí dvakrát intenzívnějším světlem než jiné aktuálně dostupné moduly.
  •  Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie
  •  Variantní použití fotobuňky pro automatické ztlumení intenzity světla podle denní doby 
  •  Dlouhá životnost LED zdrojů a nízká energetická náročnost 

Vlastnosti:
Dva světelné signály (dvě barvy) v rámci jednoho modulu – bez kompromisů pro intenzitu světla.
Dvoubarevné 18diodové moduly SirisTM.
Změna typu svícení, světla pro nasvícení pracovního místa apod. po stisknutí jednoho tlačítka na obslužném panelu výstražné sirény.
Lze doinstalovat LED STOP/TURN/TAIL – světla pro zastavení/směrovky/světla pro couvání.
Funkce Corner Cruise – tlumené podsvícení rohových modulů.
Boční světelné aleje nebo světla pro zastavení s možností nepřerušovaného nebo zábleskového svícení. 
Libovolné konfigurace světelné rampy (v rámci nabízeného sortimentu).
Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 
Funkce ztlumení intenzity svícení.
Variantní použití fotobuňky pro automatické ztlumení intenzity světla podle denní doby. 
Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie.
49 typů svícení