Sprinter

Sprinter
  • Horn Ring Transfer – umožňuje měnit modulaci sirény a aktivaci světelné rampy z klaksonu.
  • Umožňuje nahrát (60 sekund) přes mikrofon zvuky/hlasové povely k reprodukování vně vozidla.
  • Umožňuje naprogramovat tóny pro jednotlivá tlačítka. Pro každé tlačítko možnost výběru jedné z šesti poloh (s různou intenzitou).
  • Přepínače k ovládání doplňkových funkcí světelné rampy, včetně světelné vlny, výstražné textové tabule apod.