21TR

21TR

Použití jak směrových modulů typu 3-up, 4-up, tak rohových modulů typu 6-up umožňuje konfigurovat světelnou rampu libovolným způsobem (v rámci nabízeného sortimentu)

 Světla pro zadržení (Takedown) a boční světelné aleje (Alley Light) dostupné jak LED, tak halogenové technologii 

 Světla pro zastavení a boční světelné aleje s možností záblesků (vyžadován přerušovač 940)

 12 typů svícení (bez funkce obsluhy světelné vlny).

 Ztlumení světelné rampy (snížení intenzity světla) podle denní doby 

 Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 

 Stínidla standardně transparentní