Alco-Sensor Vxl

Alco-Sensor Vxl

Alco-Sensor Vxl (dále jen AS Vxl) je přenosný analyzátor alkoholu v dechu, se kterým je možné realizovat měření mající důkazní hodnotu. Pokud je AS Vxl používán v režimu "stanoveného měřidla" je schopen poskytnout metro-logicky přesné výsledky měření hmotností koncentrace alkoholu v dechu. Tyto naměřené výsledky je možné okamžitě použít, např. i pro stanovení sankce.

Výsledky ,měření jsou zobrazobány na grafickém displeji přístroje, můžou být vytištěni na kompatibilní "mobilní" tiskárně, jsou uloženy do paměti měřidla, ze které mohou být elektronicky předány do počítače k "centrálnímu izolovanému uložení dat" nebo tisku.

Poznámka: K převedení výsledků měření obsahu alkoholu v dechu (např. v jednotkách mg/L) na alkohol v krvi, se používá "přepočítávací koeficient" , který je standardně vložen do AS Vxl, takže tento analyzátor měří a indikuje obsah alkoholu v dechu a naměřenou hodnotu také může přímo přepočítat na obsah alkoholu v krvi, zobrazenou v jednotkách promile.

Specifikace:

  • AS Vxl je schváleným typem měřidla, viz "Certifikát o schválení typu měřidla" (značka schválení typu: TCM 144/06 - 4431), který vydal Český metrologický institut.
  • AS Vxl poskytuje nejvyšší možnou technickou kvalitu přenosného měřidla pr měření obsahu alkoholu v dechu. Snadná obsluha měřidla poskytující jednoduché a rychlé provádění dechových zkoušek
  • AS Vxl poskytuje výsledky měření alkoholu, které neovlivňuje přítomnost acetonu a jiných interferujících látek, které se mohou nacházet ve vydechovaném vzduchu. Vhodný pro testování osob, u kterých se vyskytuje onemocnění "Diabetes mellitus" (cukrovka)

Základní metrologické charakteristiky:

  • Princip měření: Elektrochemický senzor (s funkcí potvrzení čistoty "elektrochemického senzoru")
  • Rozsah měření: 0,00 a 3,00 mg/L (0,00 až 6,30)
  • Teplotní rozsah: -10 až 50 (při převozu) a - 20 až 70 (při uskladnění)