21TR PLUS

21TR PLUS

 Použití jak směrových modulů typu 3-up, 4-up, tak rohových modulů typu 6-up umožňuje konfigurovat světelnou rampu libovolným způsobem (v rámci nabízeného sortimentu)

 Světla pro zadržení (Takedown) a boční světelné aleje (Alley Light) dostupné jak v LED, tak halogenové technologii 

 Možnost doplnění funkce světelné vlny. 

 Lze doinstalovat LED STOP/TURN/TAIL – světla pro zastavení/směrovky/světla pro couvání.

 Světla pro zastavení a boční světelné aleje s možností záblesků (vyžadován přerušovač 940)

 Ztlumení světelné rampy (snížení intenzity světla) podle denní doby 

 Stínidla standardně transparentní 

 Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie

 23 typů svícení, ovládání světelné vlny 

 Nepřetržité podsvícení rohových modulů (Corner Cruise)