21TR EU

21TR EU

 Použití jak směrových modulů typu 3-up, 4-up, tak rohových modulů typu 6-up umožňuje konfigurovat světelnou rampu libovolným způsobem (v rámci nabízeného sortimentu)

 Světla pro zadržení (Takedown) a boční světelné aleje (Alley Light) dostupné jak v LED, tak halogenové technologii 

 Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 

 Možné použití horního krytu plnicího funkci solární baterie

 Nepřetržité podsvícení rohových modulů (Corner Cruise)

 Ztlumení světelné rampy (snížení intenzity světla) podle denní doby 

 Horní kryt standardně modré barvy