Alco-Sensor IV

Alco-Sensor IV

Pracovní měřidlo k předběžnému provádění zkoušek a zjišťování množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Tento typ přístroje nemá paměť. Firma Oravec TransCom Czech s.r.o. zajišťuje veškerý servis a opravy pro tento typ Alco-Sensoru.

Typ měření automatický - důkazový
manuální - pro osoby, které nejsou schopny vdechnout požadované množství vzduchu,jsou v bezvědomí, nebo pro osoby které odmítají měření
Jednotky Promile (příp. mg/l)
Rozsah měření 0,00 - 4,00 ‰ (0,00 - 2,00 mg/l )
Napájení Baterie nebo akumulátor 9V (např. Energizer) - do 400 testů na jednu baterii
Paměť Bez paměti
Balení Kufříkové balení, vodotěsné, nárazu odolné, vyrobeno z materiálu ABS
Náustek Jednorázový hygienický
Zásada analýzy Zkouška spočívá v elektrochemické oxidaci alkoholu obsaženého ve vydechovaném vzduchu, k níž dochází na sledovaném potenciálu elektrody.
Čidlo Měřící čidlo
Velikost 140 x 80 x 38
Váha 350g


 

Teplota od -5 °C do 40 °C (tep.přístroje)
Podmínky práce Tlak 435 do 735 mm rtuťového sloupce
Vlhkost od 0 % do 100 %
Teplota -15 °C do 60 °C
Podmínky skladování Tlak 600 do 1300 hPa
Vlhkost od 10 % do 95 %

Zabezpečení:  

  • upozornění na nízkou kapacitu baterie BAT
  • zabudovaný senzor proti rušení elektromagnetických vln , mající vliv na výsledky provedené dechové zkoušky RFI
  • uživatelé nemají možnost ovlivňovat funkci přístroje
  • automatické uvolnění náustku po provedené zkoušce a omezení kontaktu obsluhující osoby s náustkem z hygienických důvodů

Vlastnosti:    

  • jednoduchá obsluha
  • ve stavu připravenosti 24 hodin denně
  • Možnost provedení jednotlivých testu v krátkém sledu po sobě
  • nízká poruchovost
  • reaguje na primární a sekundární alifatické alkoholy, naproti tomu nereaguje na aceton a jiné látky, které se mohou vyskytovat ve vydechovaném vzduchu