RX2700 EU

RX2700 EU

Změna typu svícení, světla pro nasvícení pracovního místa apod. po stisknutí jednoho tlačítka na obslužném panelu výstražné sirény.

 Funkce Corner Cruise – tlumené podsvícení rohových modulů.

 Boční světelné aleje nebo světla pro zastavení s možností nepřerušovaného nebo zábleskového svícení. 

 Boční světelné aleje LED nebo 35 W

 LED nebo 55 W světla pro nasvícení pracovního pole (Take down)

 Snadná montáž hliníkových kotvicích profilů 

 Funkce ztlumení intenzity svícení.

 Horní kryt modré barvy, stínidlo dolního krytu transparentní  

 Možné umístění nápisu ve střední sekci 

 Tři typy svícení