Termo tiskárna AP860

Termo tiskárna AP860

Termo tiskárna AP 860 může spolupracovat s detektory alkoholu typu Alco-Sensor IV označenými černou tečkou ve verzi M nebo CM. Má vlastní vnitřní zdroj napájení – Ni-Cd akumulátor nabíjený při použití příslušné nabíječky z elektrické sítě 230 V nebo zdířky zapalovače v automobilech 12 V. Tiskne na termo papíře šířky 57 mm. Při úplném nabití akumulátoru může tiskárna tisknout nepřetržitě po dobu 1 hodiny*.

Připojení tiskárny k Alco-Sensoru:
Propojovací kabel připojte na jedné straně k Alco-Sensoru zapojím zástrčky do přenosového portu v dolní části přístroje a druhou stranou do konektoru v tiskárně v levém dolním roku (při pohledu zepředu). Zástrčky jsou rozdílné, k záměně proto nemůže dojít.

Tisk testu:
V souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze Alco-Sensoru získáme po připojení tiskárny (viz bod 1) požadovaný výtisk testu na tiskárnu. Tiskárna se zapíná a vypíná automaticky. Není proto nutné provádět žádné dodatečné úkony.

Změna zařízení:
Pro tiskárnu AP 860 používejte termo papír šířky 57 mm. Před použitím nové role zvedněte kryt a umístěte papír mezi vodícími lištami. Je možné si tento úkon zjednodušit jemným odtažením pojistky vodicí lišty (páčka obvykle zelené barvy). Takto umístěnou roli papíru vedeme k černému válečku v mechanismu dokud papír nebude automaticky zatažen mechanismem tiskárny. Poté zmáčknutím černého tlačítka na přední části krytu tiskárna, potahujeme papír tak, aby byl protažen do otvoru v krytu přístroje, který pak uzavřeme.

Nabíjení akumulátoru:
Pro nabití akumulátoru připojte k tiskárně propojovací kabel a nabíječku do zásuvky v kabelu a poté nabíječku do síťové zásuvky 230V. Alco-Sensor IV není nutno připojovat. Nabíjení by mělo probíhat alespoň 14 hodin. Tím je zajištěn nejdelší provoz přístroje.

Užitečné informace:

  • Pokud se papír po automatickém vtažení do mechanismu nenavíjí jak má a při tisku dochází z jedné strany k pomačkání, upravte polohu papíru pomocí držáku vodicí lišty (obvykle zelené barvy) a upravte papír ručně.
  • Nabíjení akumulátoru provádějte nejlépe po jeho vybití. Tím se prodlužuje jeho životnost.
  • Na tiskárně je signalizační dioda tří barev, která signalizuje stav tiskárny takto:
  • Zelená barva – signalizuje probíhající nabíjení nebo že vše je v pořádku (akumulátor nabit, celá role papíru)
  • Oranžová barva – upozornění (dochází například papír)
  • Červená barva – stop (například vybitý akumulátor nebo došel papír)
  • Dioda bliká nebo svítí stále v jedné z výše uvedené barvě[1]

V případě problému a dotazů kontaktujte naše oddělení pro technický servis.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu